کسب درآمد از طریق دورکاری با دنیای کار

کارفرما

پروژه خود را ثبت کنید و بهترین پیشنهادها را انتخاب کنید.

۱) ثبت نام رایگان می باشد.

۲)از کارفرما هیچ کمیسیونی بابت پروژه دریافت نمی شود.

فریلنسر

هر تخصصی که دارید در «دنیای کار» کار هست!

دسته بندی ها

پروژه ها

پشتیبان واتساپ